Cabecera
 

Presentació


Us presentem els cursos que constituiran l’essència de la vint-i-dosena edició de la UIMIR durant l’any 2018. De gener a novembre es desenvoluparan vuit temes, seleccionats d’entre molts altres pel Comitè Acadèmic. Sortosament, la combinació de propostes sorgides tant de les entitats presents en aquest comitè (Universitat de les Illes Balears, Universitat de Barcelona i Universitat Oberta de Catalunya, juntament amb l’Ajuntament de Maó, el Consell Insular de Menorca i l'Institut Menorquí d'Estudis) com de la societat civil menorquina (CEP, GOB…) fa que calgui estudiar en profunditat nombroses propostes i deixar-ne per a l’any següent algunes que ja no tenen cabuda material durant el 2018.


llegiu-ne més

 
Xarxes Socials
Coordinació: Dr. Raül Genovès Company. IRIE. SAC. FUEIB

C1. Assertivitat, relaxació i solució de conflictes

Coordinació: Dr. Raül Genovès Company. IRIE. SAC. FUEIB


Professorat: Dr. Raül Genovès Company. Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIB


Lloc: Seu de l'Institut Menorquí d'Estudis (Can Victori. Camí des Castell, 28. Maó)

Dates i horari: Divendres 2 de febrer de 16:30 a 20:00h i dissabte 3 de febrer de 10:00 a 14:00 i de 16:30 a 19:30h. Divendres 16 de febrer de 16:30 a 19:30h i dissabte 17 de febrer de 10:00 a 14:00h i de 16:30 a 19:30h.

Idioma: Català


Objectius: 1. Conèixer els aspectes essencials de la teoria i pràctica de l’assertivitat.

2. Conèixer i practicar les tècniques i dinàmiques per a la relaxació, el diàleg assertiu i la prevenció i tractament constructiu i pacífic de conflictes.

3. Facilitar la congruència entre pensaments, sentiments, actituds i accions, per fomentar l’harmonia intrapersonal i interpersonal.


Contingut/Programa:
Els continguts bàsics que es tractaran són:

Comprensió i integració de les emocions bàsiques
Aprenentatge i pràctica dels exercicis de relaxació
Comprensió i desenvolupament d’actituds coherents i assertives
Aprenentatge i pràctica de les dinàmiques per a la solució de conflictes
Les relacions intra i interpersonals
Harmonia i congruència entre pensaments, sentiments, actituds i accions
Consciència corporal i respiració conscient
Assessorament i orientació

METODOLOGIA:
Els continguts es repartiran en 6 sessions, que a més podran tractar algun tema complementari als ja presentats.
Cada sessió consta de dues parts, la primera de les quals es dedicarà a la presentació teòrica dels temes i la segona a les pràctiques.
Part teòrica: Presentació i explicació de cada tema, profunditzant també en els propòsits i pautes de funcionament dels exercicis pràctics.
Part pràctica: Taller per a la pràctica de les tècniques.

PROGRAMA

1r MÒDUL

DIVENDRES, 2 DE FEBRER
SESSIÓ 1 (de 16:30 a 20:00h)
- Presentació de les aportacions més rellevants de les aplicacions actuals dels estudis sobre les habilitats emocionals, per a la millora de les relacions intra i interpersonals. Inici a la identificació de les emocions bàsiques i la seva importància dins les actituds i les dinàmiques de comunicació.

- Escolta activa i efectiva. L’empatia autèntica i l’actitud de col·laboració en l’elaboració de consensos. Exercicis de consciència corporal i respiració.

DISSABTE, 3 DE FEBRER
SESSIÓ 2 (de 10:00 a 14:00h)
- Importància de les dinàmiques de pensament. Dels pensaments limitants o destructius als pensaments constructius. Exercicis d’identificació i reconstrucció.
- Aspectes que dificulten l’assertivitat; aspectes que faciliten l’assertivitat. L’articulació de fermesa, claredat i respecte. Exercicis de consciència corporal i centrament.

SESSIÓ 3 (de 16:30 a 19:30h)
- El «diàleg intrapersonal» integrador. Facilitació de la congruència entre pensaments, sentiments, actituds i accions. Importància de la comunicació

no verbal. Exercicis de consciència corporal i relaxació.
____________________________

2n MÒDUL

DIVENDRES, 16 DE FEBRER
SESSIÓ 4 (de 16:30 a 19:30h )
- Exploració del nivell de congruència entre emoció, interpretació i context. Dinàmiques d’aprenentatge i integració. Exercicis de consciència corporal i visualització.

- Reconeixement dels tipus d’actituds bàsics davant les dificultats i els conflictes. Gestió de les actituds negatives; coneixement i pràctica de l’actitud de col·laboració assertiva.

DISSABTE, 17 DE FEBRER
SESSIÓ 5 (de 10:00 a 14:00h)
- Assessorament i orientació. La filosofia com a recurs formatiu. Autoconeixement i autodomini. Les escoles hel·lenístiques; models d’actitud filosòfica facilitadora de la integració harmònica de l’adversitat. L’exercici de l’actitud conscient. Aplicacions actuals.

- Aprofundiment en les pràctiques de col·laboració en les situacions d’oposició i de resolució pacífica de conflictes. Què cal fer quan l’altra part no vol ser assertiva? Consciència sensorial, emocions i pensaments.

SESSIÓ 6 (de 16:30 a 19:30h)
- La pràctica dels exercicis en les situacions quotidianes, espais de treball, aula i llar.
Conclusions. El propi exemple com a model de referència.


Descripció: Aquest curs s’emmarca dins el context dels estudis actuals sobre competències emocionals. Aporta continguts teòrics i recursos pràctics bàsics per a:

- Facilitar harmonia i congruència entre pensament, sentiments i conducta a nivell intrapersonal
- Fomentar actituds i comunicació assertives a les relacions interpersonals
- Prevenir i tractar constructivament possibles conflictes, propis de les relacions humanes


Informació addicional: Aquest és el quart mòdul d’una activitat centrada en l’autoconeixement, la gestió de les emocions i la pràctica d’habilitats de comunicació assertiva i solució pacífica de conflictes, que es realitza de manera continuada a la Universitat de les Illes Balears i a diversos centres universitaris i educatius, des de fa onze anys, amb molt bon nivell de participació i aprofitament per part de professors, alumnes, mares i pares.
Les tres vessants fonamentals que constitueixen l’orientació i els continguts del curs són les aplicacions actuals i pràctiques de la filosofia clàssica; les aportacions de la neurociència sobre la neurobiologia de les emocions i la seva relació amb el projecte d’«intel·ligència emocional», i finalment, les tècniques i eines de consciència sensorial i relaxació.
Durant el curs 2012-2013 el Consell de Govern de la UIB va aprovar la regulació d’aquesta activitat, ampliada i completada amb matèries procedents dels estudis de Filosofia, Psicologia, Pedagogia i Treball Social, com a títol propi de postgrau, amb la denominació Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI.
Aquest títol propi inclou el reconeixement de les 20 hores de cadascun dels mòduls esmentats, un dels quals és el quart nivell, dedicat a l’assertivitat, que aquí proposam. De manera que les persones que han realitzat qualcun dels distints nivells del curs d’Autoconeixement es considerarà que tenen fetes les hores corresponents si en algun moment realitzen el títol propi.
A més el desembre de 2016 es va aprovar el títol propi Expert Universitari en Interioritat, Autoestima i Assertivitat, dins el qual es reconeixeran les hores d’aquest curs.

Duració: 20 hores (2 crèdits) repartits en 2 mòduls intensius. En dos caps de setmana distints, cadascun dels quals consta de 10 hores repartides en tres sessions.

Crèdits:
Sol·licitud 1 crèdit (ECTS)
Sol·licitud de 20 hores de formació permanent del professorat
Les hores de formació d'aquest curs estan reconegudes dins el títol de postgrau de la UIB Expert universitari en interioritat, autoestima i assertivitat (15 ECTS), integrat dins el Màster en Competències Emocionals (60 ECTS)


Preu d'inscripció: 60€


Enllaços Relacionats
Més informació
Programa del curs

Cursos

 
Coordinació: Dr. Raül Genovès Company. IRIE. SAC. FUEIB
Coordinació: Joan Marquès Faner. Llicenciat en informàtica per la UIB. Màster en gestió de projectes. Fotògraf de natura i membre de la Societat d’Història Natural de les Balears, d’AEFONA (Associació Espanyola de Fotògrafs de Natura) i AFONIB (Associació de Fotògrafs de Natura de les Illes Balears).
Coordinació: Sebastià Serra Busquets, Universitat de les Illes Balears
Coordinació: Fco. Javier Cabrera Guarinos, formador i realitzador de Vídeo Mòbil. Cocreador de eltalleraudiovisual.com. Óscar Oncina Sánchez, formador i realitzador de Vídeo Mòbil. Cocreador de eltalleraudiovisual.com
Coordinació: Miren Lara Astiz, Biblioteca Central Capuchinos de España; Ester Cladera Preto, Consell Insular de Menorca
Coordinació: Maria-Josep Mulet i Joan Carles Oliver, Universitat de les Illes Balears.
Coordinació: Dra. Maria Vives Gomila. Prof. emèrita Universitat de Barcelona, psicoterapèuta, membre de l’IME
Coordinació: Dr. José Simón Gornés Hachero, membre de l'IME, Serveis i Gestió SL.
 
 
Ho organitza:
Ajuntament de MaóCIMEUIBUBUOCIMEXarxa VivesMaó Ciutat EducadoraMenorca talaiòtica
© UIMIR - Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei Avís Legal | Accessibilitat | XHTML 1.0 | CSS 2.1